NÄR BÖR MAN OPERERAS FÖR GRÅ STARR?
Det finns ingen anledning att vänta tills ”starren mognat”, som man sade förr. Det medför bara onödigt långvariga besvär och kirurgen får ett svårare jobb med ökad komplikationsrisk. En bra tumregel är att man skall låta operera sin grå starr (katarakt) när man har besvär av den – när man måste avstå från att göra saker som man annars skulle gjort. 
Om man vill fortsätta att köra bil måste man ha tillräcklig synskärpa och det är en fullgod anledning till operation.

ATT VÄLJA LINSTYP
När vi opererar dig för grå starr byter vi ut din egen lins mot en ny konstgjord lins av plast som kallas för en intraokulär lins, som finns i olika varianter.

Monofokal lins
Den vanligaste linsen som används i samband med gråstarroperationer idag är monofokal. Med en monofokal lins får man bra synskärpa antingen på långt håll eller på nära håll. Oftast väljer man att ha bra synskärpa på långt håll och kompletterar med läsglasögon.

Om du är astigmatiker (har brytningsfel) kan synskärpan på långt håll behöva korrigeras med glasögon efter operationen. En del personer som varit närsynta sedan tidigare önskar fortsätta vara det och väljer då en lins som ger bra synskärpa på nära håll istället.

Ta upp ditt önskemål med kirurgen på. Ditt landsting betalar hela kostnaden (exklusive patientavgiften) om du väljer en monofokal lins.

Speciallinser
Det finns även speciallinser (multifokal och/eller torisk lins) som ger bra synskärpa på både långt och nära håll. Personer som väljer en speciallins klarar av upp till 85 % av aktiviteterna i vardagen helt utan glasögon eller kontaktlinser. Mer synkrävande uppgifter, som att jobba vid en datorskärm eller läsa finstilt under en längre tid kan dock kräva korrigering med glasögon.

I de flesta fall bekostas inte speciallinser av Västra Götalandregionen utan du måste själv stå för kostnaderna. Region Halland bekostar delvis speciallinser.

Om du ska opereras för grå starr och är intresserad av att minska ditt glasögonberoende med hjälp av en speciallins kontakta oss i förväg så att du kan få en tid för bedömning och information.

Vi rekommenderar inte multifokala linser om du har förändringar på gula fläcken, glaukom eller ögonbottenförändring p g a diabetes.

OPERATIONSDAGEN
Innan operationsdagen, kommer du att få en kallelse med detaljerad skriftlig information om ingreppet, datum och tid och vilken kirurg som utför ingreppet.
När du kommer till vår mottagning på operationsdagen tar personalen väl hand om dig. Be gärna om något lugnande om du är orolig. Redan i väntrummet får du ögondroppar som är bedövande och pupillvidgande. Du får även ta på dig skoskydd och en mössa som krävs för hygienen i operationssalen.

I operationssalen finns en läkare, en sjuksköterska och en undersköterska. Du får sätta dig i en stol, liknande en tandläkarstol, som fälls bakåt till liggande ställning. Om du önskar får du en kudde under knäna och extra stöd under nacken. Meningen är att du ska kunna ligga bekvämt och avslappnat. Du får fler bedövande ögondroppar och ditt öga sköljs rent. Huden runt ögat tvättas med sprit och då är det viktigt att du blundar.

Du får en steril duk över ansiktet, med en öppning för det öga som ska opereras. För att hindra att du blinkar sätts en ögonlockshållare på ögat. Denna kan spänna och kännas lite obehaglig. Operationsmikroskopets starka ljus kan också upplevas obehagligt men det tar inte mer än några minuter tills du vänjer dig vid det.

Under operationen använder vi ett tunt rörformat instrument som med hjälp av ultraljud sönderdelar och suger ut din grumliga lins. Du kan höra ljudslingor samt se olika ljusfenomen under operationen. Den konstgjorda linsen sätts därefter in i ögat. Hela operationen tar cirka 15 minuter.

När operationen är klar tar sjuksköterskan bort duken och torkar ditt ansikte. Du får sedan hjälp att sitta ner utanför operationssalen där du får information om vad som gäller efter operation. Du kommer att få tydliga instruktioner om vilka ögondroppar du skall ta efter operationen och vart du kan vända dig om problem skulle uppstå.

EFTER OPERATIONEN
Såret efter ingreppet är så litet att operationen utförs som dagkirurgi, vilket betyder att du kan åka hem direkt efter operationen. Du kan promenera själv ifrån mottagningen men vi rekommenderar att en anhörig hämtar dig. Du bör inte köra bil direkt själv.
Du kommer att droppa läkemedel i det opererade ögat 3 gånger om dagen i 3 veckor efter operationen.

VIKTIGT EFTER DIN OPERATION FÖR GRÅ STARR
Om synen plötsligt försämras,
om ögat blir väldigt rött 
eller om du får kraftig värk i ögat
 skall du kontakta oss direkt under kontorstid på tel 031-63 60 60.
 Kvällstid och helger kontaktar du sjukvårdsrådgivningen på tel nr 1177.

Det är inte ovanligt att du får dimmig syn eller upplever dubbelseende efter din gråstarroperation. Ibland ses även svarta prickar som rör sig. Färger kan uppfattas starkare, speciellt blått, samtidigt som ögat kan vara mer ljuskänsligt. En liten blödning och/eller svullnad kan ha utvecklats under operationen men den kommer sakta att försvinna. Det är också vanligt att känna skav i ögat en längre tid eller att ögat tåras lite mer efter operationen.

Dessa tillstånd är normala och kommer att avta. För att lindra besvären kan du prova att använda tårsubstitut som finns att köpa receptfritt på apotek. Har du problem att droppa dem i ögat, prova gärna det droppstöd som finns på apoteket.

Lev som vanligt efter operationen men tänk på att
• Inte gnugga eller trycka på ögonen, framför allt de närmaste 3 veckorna.
• Avstå från kraftigare ansträngning de närmaste 2 veckorna och undvik miljöer där du riskerar att få in smuts eller bakterier i ögat.
• Inte bada eller bada bastu de närmaste 4 veckorna. Det går bra att duscha och skölja ansiktet, men undvik tvål nära ögat första veckan och vänta ett par dagar med att tvätta håret. Det är viktigt att ögat hålls rent. Du kan tvätta ansiktet med vatten och torka försiktigt runt ögat med en ren handduk eller engångsservett/kompress. Tvätta händerna ofta.
• Ögonsmink bör undvikas de närmaste 4 veckorna. Du bör därefter använda ett effektivt men ändå milt borttagningsmedel.
• Om du har opererat båda ögonen är det viktigt att du har två flaskor ögondroppar, en till vardera öga. Du får inte använda samma flaska till båda ögonen.
• Om du tar trycksänkande ögondroppar ska du fortsätta med dessa som vanligt, tänk på att öppna en helt ny flaska till det opererade ögat.
• Ta gärna med solglasögon när du ska hit, då du kan bli ljuskänslig efter operation. Du kan även köpa solglasögon hos oss.

Det tar minst 6 veckor innan synen helt stabiliseras efter en gråstarroperation. Därefter kan man vid behov kontakta en optiker för utprovning av nya glasögon.

RISKER
Komplikationer i samband med gråstarroperation är ovanliga. Mindre än en patient av femtio behöver en kompletterande operation. Men som alla ingrepp medför ändå gråstarroperation risker.

Vi ber dig därför att noggrant följa de råd som vi gav under rubriken ”Efter operationen” och att vara uppmärksam på de symtom som står under ”Viktigt…”

I samband med operationen finns en liten risk att kapseln som omger linsen brister, ett så kallat kapselbrott. Detta kan omöjliggöra att sätta in en ny lins vid operationstillfället men det går i allmänhet att åtgärda med kompletterande operation.

Ögat kan i sällsynta fall drabbas av infektion under eller efter operationen. Detta är en allvarlig komplikation och om du får kraftig värk eller rodnad i ögat bör du söka akut hjälp.

En annan allvarlig men sällsynt komplikation som kan inträffa efter gråstarroperation är näthinneavlossning. Om du ser symtom som ljusblixtar, flagor som rör sig eller mörka slingor i synfältet kan det vara tecken på näthinneavlossning och du måste söka hjälp omedelbart.

Ibland kan en svullnad i gula fläcken uppstå efter operationen, framförallt om du har diabetes. I de allra flesta fall är detta övergående, men kan också kräva medicinsk behandling. Sök hjälp om du upplever tilltagande synnedsättning efter operationen.

I den tunna linskapseln bakom den nya linsen kan en grumlighet gradvis utvecklas. Detta kallas efterstarr och medför ungefär samma symtom som vid grå starr. Detta kan uppstå månader till år efter operationen och går att behandla med laser vid ett mottagningsbesök.

DINA GLASÖGON
Vanligtvis behöver du göra en justering av glasögonstyrkan efter operationen. Om du före operationen har ett brytningsfel som kräver glasögon för att se bra på långt håll, kan man i de allra flesta fall tämligen exakt förutse ögats brytkraft efter operationen. Kirurgen kan påverka denna efter önskan från dig som patient.
Om du varit kraftigt närsynt tidigare, går det oftast att reducera eller ta bort denna närsynthet och alltså få god avståndssynskärpa utan glasögon. En del personer som är måttligt närsynta trivs däremot med detta – du kanske föredrar att kunna läsa utan glasögon och trivs med att ha glasögon på avstånd, för bilkörning och TV. Då får du naturligtvis fortsätta med detta men måste diskutera det med ögonkirurgen före operationen så valet av lins blir rätt efter för dina önskemål.
Det tar minst 6 veckor innan synen helt stabiliseras efter en gråstarroperation. Därefter kan man vid behov kontakta en optiker för utprovning av nya glasögon.