KVALITET I ALLT

Kvalitet    iso9001iso14001

På Scanloc Ögon arbetar vi med stort engagemang för att alltid uppnå bästa kunskap, kvalitet och omtanke. För att ständigt utveckla vår verksamhet och säkerställa ett varmt omhändertagande, uppmuntrar vi våra patienter att tala om hur de upplever sitt besök hos oss.

Scanloc Ögon

  • rapporterar till nationella kvalitetsregister
  • utför patientenkäter
  • utför avvikelserapportering
  • har rutiner för klagomålshantering
  • utför patientsäkerhetsrapportering
  • är certifierade enligt

–  ISO 9001:2008 (Kvalitetsledning)

–  ISO 14001:2004 (Miljö)